Để nhận biết ion người ta thường dùng kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng đun nóng vì:

A.

Tạo ra khí có màu nâu.

B.

Tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí.

C.

Tạo ra dung dịch có màu vàng.

D.

Tạo ra kết tủa có màu vàng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.