Để nhận biết thời điểm tương đương ,người ta dùng những chất gây ra những hiện tượng dễ quan sát được bằng mắt ,những chất đó gọi là :

A.

Chất gốc .

B.

Chất chỉ thị .

C.

Chất tương đương .   

D.

Dung dịch chuẩn .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chất chỉ thị

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.