Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Âu và Châu Á - Thái Bình Dương, tại Hội nghị Ianta ba cường quốc Liên Xô - Mỹ - Anh đã thống nhất mục đích gì?             

A.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.        

B.

Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.         

C.

Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào sào huyệt của phát xít Đức ở Béclin.         

D.

Quân đội đồng minh kéo vào Châu Á.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A ! 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.