để phân biệt các dung dịch loãng: HCl, HNO3, H2SO4 có thể dùng thuốc thử nào sau đây:

A.

Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại         

B.

Kim loại Fe và Cu

C.

Dung dịch Ca(OH)2     

D.

Kim loại Al và Fe

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.