để phân biệt các dung dịch Na2CO3, Na2SO3, NaHSO3 và NaHCO3 có thể dùng :

A.

Dung dịch HCl và nước Brom

B.

Nước vôi trong và nước Brom

C.

Dung dịch CaCl2 và nước Brom         

D.

nước vôi trong và axit HCl

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch CaCl2 và nước Brom   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.