Để phân biệt O2 và O3 có thể dùng:

A.

dd KI có hồ tinh bột.

B.

Hồ tinh bột.

C.

Que đóm có than hồng.

D.

dd KCl có hồ tinh bột.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

dd KI có hồ tinh bột.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...