Để phương trình: img1có đúng một nghiệm, các giá trị của tham số img2là:

A.

img1 hoặc img2.        

B.

img1 hoặc img2.

C.

img1 hoặc img2.        

D.

img1 hoăc img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:         Ta có img1 Xét hàm số img2 Ta có img3 Bảng biến thiên của img4   Dựa vào bảng trên phương trình có đúng 1 nghiệm khi và chỉ khiimg5   .

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...