Đế quốc nào là đế quốc già?

A.

Đức, Mĩ.

B.

Italia, Anh.

C.

Anh, Pháp.

D.

Mỹ, Pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 11 trang 31 Cách giải: - Những nước đế quốc “già”: Anh, Pháp. - Những nước đế quốc “trẻ”: Mĩ, Đức, Nhật Bản  .  Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.