Đề thiết lập một thang bậc về cường độ âm, người ta đưa ra khái niệm:

A.

Độ to của âm.

B.

Mức cường độ âm.

C.

Âm sắc.

D.

Đặc trưng sinh lý.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Để thiết lập một thang bậc về cường độ âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ âm.

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.