Để thông tin liên lạc giữa các phi hành gia trên vũ trụ với trạm điều hành dưới mặt đất, người ta đã sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng trong khoảng:

A.

100 -1 (km).

B.

1000 - 100 (m).

C.

100 -10 (m).

D.

10 - 0,01 (m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

10 - 0,01 (m).

Để thông tin liên lạc giữa các phi hành gia trên vũ trụ với trạm điều hành dưới mặt đất, người ta đã sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng trong khoảng: 10-0,01 (m).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.