Để thu được kết quả img1 ta phải khai triển biểuthức nào sau đây?  

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có img1 

Đáp án đúng là  A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.