Để tiến hành đo điện trở của một vật dẫn bằng Vôn kế (RA = 0) và Ampe kế (RV = ∞). Một học sinh mắc sơ đồ mạch điện như hình vẽ và đọc chỉ số trên các dụng cụ đo. Sai số tương đối của phép đo này là:  img1 

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Ta có img1.  

 

CHỌN B 

 

CHỌN B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.