Để tìm đạo hàm cấp n của hàm số y = sinax (a ≠ 0), một học sinh lập luận như sau:

Bước 1: Hàm số y = sinax có đạo hàm y’ = (sinax)’ = acosax

Hỏi lập luận trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào?

A.

Lập luận hoàn toàn đúng.

B.

Sai từ bước 1.

C.

Sai từ bước 2.

D.

Sai từ bước 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lập luận hoàn toàn đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...