Để tìm hiểu về quá trình hô hấp ở thực vật, một bạn học sinh đã làm thí nghiệm theo đúng quy trình với 50g hạt đậu đang nảy mầm, nước vôi trong và các dụng cụ thí nghiệm đầy đủ. Nhận định nào sau đây đúng?

A.

Thí nghiệm này chỉ thành công khi tiến hành trong điều kiện không có ánh sáng.

B.

Nếu thay hạt đang nảy mầm bằng hạt khô thì kết quà thí nghiệm vẫn không thay đổi

C.

Nếu thay nước vôi trong bằng dung dịch xút thì kết quả thí nghiệm cũng giống như sử dụng nước vôi trong.

D.

Nước vôi trong bị vẩn đục là do hình thành CaCO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A,B,C sai

- TN trên kiểm lượng C02 thải ra trong quá trình hô hấp ở TV đặc biệt mạnh ở giai đoạn nảy mầm, hô hấp không nhất thiết xảy ra trong môi trường không có ánh sáng, sủ sụng nước vôi trong Ca(0H)2 để tạo kết tủa trắng CaC03 vẫn đục

- Sút NaOH không thể nhận biết có C02 thải ra hay không, Vì không tạo kết tủa 

- ở hạt khô đang giai đoạn nghĩ hô hấp diễn ra rất yếu, nếu độ khô hạt đạt đến một mức độ vượt giới hạn thì ngừng hô hấp

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.