Để trung hòa lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15 (ml) dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là (Cho H = 1; O = 16; K = 39):

A.

4,8.

B.

6,0.

C.

5,5.

D.

7,2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6,0

Ta có: mKOH = 0,1.15.56 = 84 (mg).

 Chỉ số:  = 6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.