Đem lại 2 cá thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản được thế hệ F1. Đem lai phân tích F1. Kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng di truyền liên kết không hoàn toàn ?

A.

1:1:1:1.         

B.

9: 3:3:1.         

C.

3:3:1:1.         

D.

9:6:1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  F1 sẽ dị hợp về 2 cặp gen khi đem lại phân tích sẽ tạo 4 loại kiểu hình tỷ lệ phụ thuộc vào tần số HVG Nếu tần số HVG là img1  Nhưng tần số HVG rất ít khi đạt 50% nên tỷ lệ phù hợp là C B,D có 16 tổ hợp nên là kết quả của phép lai hai có thể dị hợp 2 cặp gen, PLĐL  

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...