Đến đầu thế kỉ XX ,nước nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập (tuy bị lệ thuộc nước ngoài về nhiều mặt )?

A.

In- đô - nê - xi - a

B.

Xiêm

C.

Mã lai

D.

Việt Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.