Đèn nêôn không thể phát ra:

A.

Quang phổ vạch.

B.

Quang phổ phát xạ.

C.

Quang phổ hấp thụ.

D.

Phôtôn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quang phổ hấp thụ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.