Đến ngày 20/9/1977, nước ta trở thành thành viên thứ mấy của Liên Hợp Quốc?

A.

149

B.

150

C.

151

D.

152

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

149

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.