Đến tháng 7 - 1954 ta đã thực hiện 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất ở đâu?

A.

ở Thanh Hóa.

B.

ở Thái Nguyên, Thanh Hóa.

C.

Ở Thái Nguyên.

D.

Ở Thanh Hóa và Nghệ An.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ở Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.