(ĐH-2013): Cho khối lượng của hạt prôtôn, nơtrôn và hạt nhân đơteri ${}_{1}^{2}D$ lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u=$931,5\,MeV/{{c}^{2}}$. Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}_{1}^{2}D$ là:

A. 2,24 MeV
B. 4,48 MeV
C. 1,12 MeV
D. 3,06 MeV
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.