Đi đầu trong cuộc đấu  tranh trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, thành lập nước cộng hoà  ở Mĩ La-tinh là

A.

Ha-i-ti

B.

Ác-hen-ti-na

C.

Mê-hi-cô

D.

Cô-lôm-bi-a

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ha-i-ti

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.