Đi vào một khu di tích nọ có bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc. Một người đi vào tham quan rồi đi ra phải đi hai cửa khác nhau. Số cách đi vào và đi ra của người đó là:                         

A.

A. 8

B.

B. 12

C.

C. 14

D.

D. 64

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn đáp án B

Để đi vào có 4 cách chọn cửa và đi ra có 3 cách chọn cửa (Do 2 cửa khác nhau) Do đó theo quy tắc nhân có 4.3 = 12 cách đi vào và đi ra.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...