Địa bàn trở thành nơi tập trung binh lực thứ hai của Pháp là

A.

Luông Pha bang và Mường Sài.

B.

Điện Biên Phủ.

C.

Xê nô.

D.

Plây ku.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điện Biên Phủ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.