Địa bàn trở thành nơi tập trung binh lực thứ năm của Pháp là

A.

Điện Biên Phủ

B.

Plâyku.

C.

Xênô.

D.

Luông Phabang và Mường Sài

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Plâyku.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.