Địa hình Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn có đặc điểm chung là:

A.

Đều nghiêng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam rõ rệt.

B.

Gồm các dãy núi và cao nguyên có địa hình mở rộng và nâng cao.

C.

Có sự bất đối xứng giữa hai sườn Đông - Tây.

D.

Có địa hình thấp ở giữa và cao ở hai đầu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.