Địa hình bán bình nguyên ở nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng:

A.

Bắc Trung Bộ.

B.

Tây Nguyên.

C.

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

D.

Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khu vực địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở Đông Nam Bộ (sgk Địa lí 12 trang 32) Địa hình bán bình nguyên ở nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng: Đông Nam Bộ.

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...