Điểm chung trong kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế hoạch Nava năm 1953 là

A.

bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra.

B.

kết thúc chiến tranh

C.

muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh.

D.

phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

kết thúc chiến tranh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.