Điểm giống nhau cơ bản về tình thế của Pháp khi tiến hành kế hoạch Rơve, kế hoạch Đờ lát Đờtátxinhi và kế hoạch Nava trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954) là gì?

A.

         Pháp lâm vào thế bị động, phòng thủ trên toàn chiến trường Đông Dương.

B.

         Pháp tiếp tục giữ vững thế chiến lược tiến công.

C.

         Pháp đã bị thất bại trong các kế hoạch quân sự trước đó.

D.

         Pháp được Mĩ giúp sức, lực lượng rất mạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.