Điểm giống nhau giữa nấm nhày với động vật nguyên sinh là

A.

tế bào có chứa nhân sơ.

B.

chưa có bào quan phân hóa (trừ ribôxôm).

C.

cơ thể đa bào.

D.

dinh dưỡng theo lối dị dưỡng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dinh dưỡng theo lối dị dưỡng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.