Điểm giống nhau trong cơ chế của quá trình phiên mã và dịch mã là:

A.

Đều có sự tham gia của các loại enzim ARN polimeraza

B.

Đều diễn ra ở tế bào chất của sinh vật nhân thực

C.

Đều dựa trên nguyên tắc bổ sung

D.

Đều có sự tham gia của mạch gốc ADN.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...