Điểm khác nhau cơ bản về đặc tính của cơ thể đa bội so với thể lưỡng bội là

A.

độ hữu thụ kém hơn.

B.

cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ hơn, sức chống chịu tốt hơn.

C.

dễ xảy ra hiện tượng gây chết hay mất khả năng sinh sản.

D.

không có khả năng sinh sản ra thế hệ sau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ hơn, sức chống chịu tốt hơn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.