Điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ ở phía Nam của nước ta?

A.

Nhiệt độ trung bình năm trên 25℃.         

B.

Nóng quanh năm.

C.

Không có tháng nào nhiệt độ dưới 20℃.        

D.

Biên độ nhiệt năm lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Điểm không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ ở phía Nam của nước ta biên độ nhiệt năm lớn vì phần lãnh thổ phía Nam nóng quanh năm, biên độ nhiệt năm nhỏ.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.