Điểm sang S trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10 cm và cách thấu kính 15 cm. Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T = 2 s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí ban đầu với biên độ dao động A = 3 cm. Tốc độ trung bình của ảnh S’ trong một chu kỳ dao động là ?

A.

12 cm/s.

B.

4 cm/s.

C.

6 cm/s.

D.

8 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Vị trí tạo ảnh của vật S qua thấu kính img1cm. + Vậy ảnh sẽ được phóng đại lên 2 lần,img2cm/s.

Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...