Điểm sáng tạo nhất của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?             

A.

Thành lập Tâm tâm xã.                 

B.

Thành lập Việt Nam Quốc dân đảng.         

C.

Thành lập Cộng sản đoàn.                 

D.

Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...