Điểm img1 trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức img2. Tìm phần thực và phần ảo của số phức img3img4 

A.

Phần thực là img1 và phần ảo là img2.

B.

Phần thực là img1 và phần ảo là img2.

C.

Phần thực là img1 và phần ảo là img2.

D.

Phần thực là img1 và phần ảo là img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Điểm img1 biểu diễn số phức img2. Có phần thực là img3 và phần ảo là img4. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.