Điểm img1 trên đồ thị hàm số img2 mà tiếp tuyến tại đó có hệ số góc img3 bé nhất trong tất cả các tiếp tuyến của đồ thị thì img4, img5 là :

A.

 img1, img2.        

B.

 img1, img2.        

C.

 img1, img2.        

D.

 img1, img2.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.