Điền chữ số thích hợp vào ô trống sau:
$1\,\,389\,\,138 > 1\,\,389\,\,\square 38.$

A.

0

B.

1

C.

8

D.

9

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Quan sát hai số cần so sánh ta thấy chữ số hàng triệu, hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng chục và hàng đơn vị của hai số bằng nhau, nên để $1\,\,389\,\,138 > 1\,\,389\,\,\square 38$ thì chữ số thích hợp cần điền vào ô trống phải nhỏ hơn 1. Vậy chữ số thích hợp điền vào ô trống là 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Ôn tập - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.