Điền cụm từ còn thiếu vào câu sau sao cho phù hợp: Qua truyện ngụ ngôn......tác giả dân gian muốn khuyên chúng ta rằng: muốn hiểu biết sự vật, sự việc phải xem xét chúng một cách toàn diện.

A.

Ếch ngồi đáy giếng

B.

Thầy bói xem voi

C.

Đeo nhạc cho mèo

D.

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.