Điền dấu hỏi/dấu ngã lên các chữ in nghiêng trong đoạn thơ dưới đây.
Tôi nhìn lại, như đôi mắt tre thơ
quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ !

A.

Dấu hỏi - dấu hỏi

B.

Dấu hỏi - dấu ngã

C.

Dấu ngã - dấu ngã

D.

Dấu ngã - dấu hỏi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.