Điện năng ở một trạm phát điện khi được truyền đi dưới điện áp 20 kV (ở đầu đường dây tải) thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện là 80%. Công suất điện truyền đi không đổi. Khi tăng điện áp ở đầu đường dây tải điện đến 50 kV thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện là ?

A.

94,2%.

B.

98,6%.

C.

96,8%.

D.

92,4%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có tỷ lệ sau img1 (img2là những hao phí) img3  img4  img5   .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.