Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng (anot tan) và điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng graphit (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là:

A.

Ở catot xảy ra sự oxi hóa: 2H2O + 2e  2OH + H2.

B.

Ở anot xảy ra sự khử: 2H2 O2 + 4H+ + 4e.

C.

Ở anot xảy ra sự oxi hóa: Cu  Cu2+ + 2e.

D.

Ở catot xảy ra sự khử: Cu2+ + 2e  Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ở catot xảy ra sự khử: Cu2+ + 2e  Cu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...