Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khối lượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Tất cả các chất tan trong dung dịch sau điện phân là

A.

KNO3, HNO3 và Cu(NO3)

B.

KNO3, KCl và KOH

C.

KNO3và Cu(NO3)2

D.

KNO3 và KOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Hướng dẫn: n KCl = 0.1 mol, n Cu(NO3)2 = 0.15 mol 2KCl + 2H2O ---> 2KOH + H2 + Cl2 0.1 0.1 0.05 0.05 mol m dd giảm = 0.05 .2 + 0.05 .71 = 3.65 g < 10,75 g Cu(NO3)2 tiếp tục bị điện phân 2Cu(NO3)2 + 2H2O ---> 2Cu + 4 HNO3 + O2 x x 2x x/2 m dd giảm = 10,75 - 3.65 = 7.1 = 64x + 16x => x = 0.08875 mol n HNO3 = 0.1775 mol, n KOH = 0.1 mol , n Cu(NO3)2 dư = 0.06125 mol

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...