Điện phân dung dịch hỗn hợp CuCl2, HCl, NaCl với điện cực trở, màng ngăn xốp. Trong quá trình điện phân, pH của dung dịch thay đổi như thế nào?

A.

Không thay đổi.

B.

Tăng lên.

C.

Giảm xuống.

D.

Lúc đầu tăng, sau đó giảm xuống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tăng lên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...