Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện là 10 (A) trong thời gian 268 giờ. Sau điện phân còn lại 100 gam dung dịch NaOH 24%. Nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH trước khi điện phân là giá trị nào sau đây?

A.

2,4%.

B.

4,8%.

C.

2,6%.

D.

2,5%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2,4%.

H2 H2O2

  =  = 99,98 (g).

= =  = 50 (mol).

mNaOH =  = 24 (g); mddbđ = 100 + 50.18 = 1000 (g).

 C%NaOH = . 100% = 2,4%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.