Điện phân một dung dịch muối MCln với điện cực trơ. Khi ở catot thu được 16 (gam) kim loại M thì ở anot thu được 5,6 (lít) khí (đktc). M là kim loại nào sau đây?

A.

Mg.

B.

Fe.

C.

Cu.

D.

Ca.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...