Điền số thích hợp vào chỗ chấm sau:
$12\frac{1}{{100}}\,\,kg = ....\,\,g$.

A.

12010

B.

12100

C.

1201

D.

1210

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $12\frac{1}{{100}}\,\,kg = 12,01\,kg = 12010g$ Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 12010.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.