Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị img1 trục hoành, trục tung và đường thẳng img2 là:

A.

 img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Diện tích hình phẳng cần tìm là diện tích phần gạch chéo trong hình bên. Khi đó diện tích cần tính bằng: img1img2 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.