Diện tích hình phẳng img1 giới hạn bởi đồ thị hàm số img2, trục hoành và hai đường thẳng img3 và img4 img5 được tính theo công thức nào dưới đây?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...