Diện tích rừng suy giảm gây nên hậu quả nào là quan trọng nhất toàn cầu?

A.

Xói mòn đất ở vùng miền núi vào mùa mưa.

B.

Lũ lụt nhanh ở đồng bằng.

C.

Sự thay đổi bất thường của khí hậu - thời tiết.

D.

Sự suy giảm nguồn nước ngầm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sự thay đổi bất thường của khí hậu - thời tiết.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.